Clik Recruitment Salary Survey

Clik Recruitment Salary Survey 2017 är en löneundersökning vi just nu genomför då det idag saknas statistik för hur lönenivåerna ligger för datadrivna roller i Sverige.

Vi har tre syften med undersökningen, vilka är:

1. Samla in och analysera lönedata från datadrivna roller
2. Undersöka faktorer som är kopplade till lönenivå t.ex. roll, verktyg etc.
3. Få en generell bild av vilka verktyg som är de mest använda idag på marknaden i Sverige

Dessa data kommer vi sedan att kunna använda framåt för att se hur marknaden utvecklas. Deltagandet är helt och håller anonymt och vi samlar inte någon personlig information om våra deltagare. 

Resultaten kommer att bli presenterade i en rapport med en översikt av medelinkomst för olika typer av roller. Om du är intresserad av att se resultaten när undersökningen är klar, är du välkommen att maila oss på: info@clikrecruit.se 

För att delta i löneundersökningen, klicka HÄR.
Vi är glada för din medverkan!