Frågor du som kandidat ska ställa på en Data Science intervju

Så som det ser ut just nu, så finns det mer jobb än kompetenta kandidater på marknaden. Det gör att du som kandidat har flera valmöjligheter och kan i många fall träffa olika företag för att hitta rätt för just dig. I det här avsnittet tänkte jag tipsa om en del frågor som du kan ställa potentiella arbetsgivare för att veta om just deras plats är arbetsplatsen för dig, eller inte. 

 • Projekt
  Få detaljer om vilka projekt som är aktuella just nu. Detta visar hur långt man har kommit med hur man arbetar med data och vad som ligger framåt i planeringen. Vilka metoder använder de? 
 • Teknologi
  Ta reda på vilken typ av teknologi som används internt på företaget. Varför? Hur har de resonerat kring detta? Om det är så att de använder "omoderna" verktyg, hur ser planerna ut framåt?
 • Beslutsvägar
  Ta reda på hur processerna kring beslut ser ut. Hur många chefer är det inblandade i den dagliga verksamheten? Hur stort mandat har din närmsta chef att påverka affärshändelser?
 • Struktur
  Fråga var någonstans i organisationen som enheten sitter, lyder de under IT fortfarande? Varför? Är rollen mer BI än analys? Hur ser strukturen i övrigt ut?
 • Chefen
  Varför började hen själv arbeta på arbetsplatsen? Hur kommer det sig att man varit kvar så länge? Vad drivs chefen av? Till sist, hur ser visionerna ut framåt och vad är tidsplanen för detta?
 • Teamet
  Till sist. I de fall där det är möjligt, så be om att få träffa en teammedlem. Ställ de frågor angående verksamheten du redan frågat chefen, också till en teammedlem. Svarar de samma? Varför inte?