FOR CLIENTS


WHAT WE THINK

When more companies use the full potential of their data and find more customer satisfaction and more business value, it all gets better, we think. The possibilitMöjligheterna och sätten att hantera data är oändliga, man måste bara ha smart folk med rätt kompetens som kan hitta guldkornen. Det är den kompetensen vi är specialister på att hitta.


OUR process

Vi lägger uppp rekryteringsprocessen enligt era behov, men har väl utarbetade metoder som vi alltid utgår ifrån enligt nedan. Kontakta oss för mer information om vår process. 

 

UNDERLAG

Allt börjar med att vi går igenom ert behov och får det underlag som behövs för att kunna avgöra om de kandidater vi har skulle kunna passa er verksamhet. 

 

SEARCH

Vi planerar sökningsprocessen och arbetar aktivt med att hitta rätt kandidat till er. I många fall har vi redan kontakt med intressanta personer och i de fall där vi inte har det sätter vi av de resurser som behövs för att hitta rätt kompetens till er. 

 

PresentatioN

Vi presenterar kandidaterna för er enligt vår egen mall där vi ger er all tänkbar information. Vi vet allt om våra kandidater och den information vi har, får också ni. 

 

REkrytering

Kandidaterna som ni sedan väljer att gå vidare med följer vi genom er rekryteringsprocess och sköter hela återkopplingen till dem. Vi underlättar så mycket vi kan för er och brukar sköta allt från referenstagning till löneförhandling, allt anpassat efter era önskemål.